Bolker

 1. Vi starter mykt med litt info om kurset, med temaer som arbeidsform, fremdrift og pensum.
 2. Etter pausen introduserer vi Excel, og starter da med å forklare de helt grunnleggende prinsippene bak regneark.
 3. Vi fortsetter deretter med å løse noen enkle oppgaver, og hvor vi blant annet kommer innom formler, funksjoner, navngitte celler og absolutte cellereferanser.
 • Vi fortsetter der vi slapp i bolk 1 med absolutte cellereferanser, og ser fort på et par oppgaver med en litt mer kompleks variant; før vi ser kort på funksjonaliteten “formater som tabell”.
 • Resten av Bolk 2 er viet til funksjonen HVIS, som enkelt oppsummert er den viktigste funksjonen i hele kurset.
 • Vi introduserer funksjonene FINN.RAD og FINN.KOLONNE, og gjør et par oppgaver for å bli kjent med tankegangen.
 • Deretter skrur vi opp vanskelighetsgraden, og ser på et par oppgaver hvor vi trenger nestede funksjoner – formler hvor en funksjon blir et parameter i en annen funksjon.
 • Hovedtema er gjennomgang av presentasjonsverktøyet PowerPoint
 • Deretter tar vi et lite skråblikk på presentasjonsteknikk

Vi viser hvordan tekstbehandleren Word kan brukes når man jobber med store dokumenter. Dette er særs relevant når dere skal skrive større fagoppgaver.

Hovedfokus er bruk av stiler. Disse kan brukes til å skape et helhetlig uttrykk i dokumentet, samtidig som de er med på å bygge hierarkisk struktur. De gjør det også enklere å jobbe med disposisjonen i teksten, og muliggjør blant annet automatisk innholdsfortegnelse.

I tillegg skal vi også se litt på generell formatering av dokumentet, bruk av topp- og bunntekst etc.

Vi skal gå mer i dybden på tallformatering, og ikke minst skal vi stifte bekjentskap med egendefinert tallformatering.

Formateringens svar på HVIS-funksjonen, betinget formatering, blir også gjennomgått.

Bruk av dato og tid står i fokus, og vi skal se at dette egentlig bare er en form for tallformatering.

Vi skal se på analyse av store datasett, hvor pivottabell er stikkordet.

 • Hvilke krav det er til datagrunnlaget for en pivottabell
 • Hvordan oppretter man en pivottabell
 • Hvordan snurrer man rundt på tallene i en pivottabell
 • Hvordan får man vist ulike sammendrag (f.eks. sum, antall, gjennomsnitt etc)
 • Hvordan vise kalkulerte verdier (f.eks. prosentandel av totalsummen)
 • Hvordan sette inn pivotdiagram

I Bolk 8 skal vi gjennom mye forskjellig.

 1. Først tar vi en runde på datamaskinens oppbygging og virkemåte, samt hva man bør se etter når man skal kjøpe ny maskin.
 2. Vi får et eksempel på en matematisk funksjon, og ser hvordan denne kan løses grafisk i Excel.
 3. Noen ganger må man klare seg uten pivottabell, vi ser på noen funksjoner som kan bistå.
 4. Diagram er enkelt å sette inn, men det er noen småtriks som er kjekt å kunne.

Vi starter med å introdusere prinsippet rundt målsøking, før vi går over til Problemløseren og gjør oppgavene.

NB! Hvis du har med deg din egen maskin, så påse at du har installert Problemløser (Solver på engelsk). Les mer om dette fra siden om emnet Problemløser.

Nok en dag med mye diverse.

 1. Først ser vi på matrisefunksjonen SUMMERPRODUKT
 2. Vi gjør en oppgave med formler som illustrerer hva du ikke trenger å forvente på eksamen
 3. Vi lar Excel og Word jobbe sammen mens vi utforsker mulighetene for å sende spam (også kjent som utskriftsfletting), og midt i en oppgave blir det en digresjon hvor vi tar en alvorsprat om personvern
 4. Avslutningsvis ser vi på hvordan man kan klippe og lime med kobling mellom Excel og Word

Denne gangen skal vi se på oppgaver fra den virkelige verden, alt vi møter her har altså vært reelle arbeidsoppgaver for stillingstitler som prosjektleder, produktansvarlig, business controller og forretningsutvikler.

Vi starter først med å lære noen enkle knep for hvordan man "trimmer" og "vasker" data, noe som er veldig nyttig å beherske når man får data fra ulike kilder.

I de to hovedoppgavene får vi ulike data i forskjellige formater, og vår jobb blir å leke detektiv for å finne ut hvordan dataene kan sees i en sammenheng, og deretter klargjøre datagrunnlaget for pivotering.

Alle oppgavene denne gangen er altså ideelle for pivotering, selv om oppgaven strengt tatt er ferdig når datasettet er klart.

Vi skal se på hvordan bruk av makro kan effektivisere arbeidet. Vi vektlegger først og fremst "opptak" av makro, og ser deretter litt på hva som skjer bak kulissene.

Vi skal også se eksempler på egendefinerte funksjoner, samt et par show off-varianter bare for å vise hva som faktisk går an.