Om faget

Faglig innhold og målsetning

Man må bestå IT-delen for å bestå eksamen. Like fullt er all undervisning i IT frivillig, så man velger selv hvilke timer man ønsker å delta på. Mye av det som blir gjennomgått er utrolig nyttig kunnskap både med tanke på bruk i studietiden og ikke minst i arbeidslivet.

Dataprogrammer kommer stadig i nye versjoner med ny funksjonalitet, og før dagens studenter kommer i jobb så har det trolig kommet både en og to oppdateringer. I kurset legger vi derfor vekt på å forstå grunnleggende og "tidløse" prinsipper rundt databruk, og i særdeleshet regneark.

Vi har ikke bok eller annet læremateriell i kurset. Bruk heller internett, i motsetning til bøker så er det gratis og det oppdateres fortløpende i takt med nye versjoner.

Bolker

Undervisningen i IT er delt inn i bolker, hvor en bolk definerer et sett med oppgaver som blir gjennomgått. Det er totalt 12 bolker i kurset, samt et par repetisjonsbolker (antallet repetisjoner avhenger av eksamensdatoen).

Samme bolk blir gjennomgått flere ganger hver uke, men man kan altså være trygg på at det er nøyaktig samme innhold i forelesningen uansett hvilken dag man velger å delta.

Fremdrift og kursoppbygging

Studentenes forkunnskaper i IT er sterkt varierende. Like fullt er vi er avhengige av å få alle opp på et grunnleggende nivå i Excel, før vi kan gjennomgå de litt mer krevende oppgavene.

Progresjonen i kurset til tider kan derfor oppleves som meget rask. Dette gjelder særlig starten av kurset, og da primært for studenter som har lite erfaring med Excel fra tidligere.

De senere oppgavene i kurset bygger altså i stor grad på kunnskap man tilegner seg gjennom oppgavene i de første bolkene. Ettersom man bør lære å krype før man skal gå (og ikke minst løpe), vil det for mange derfor være veldig krevende å skulle "ta igjen" oss andre dersom man ikke har fått med seg de innledende bolkene.

Undervisningstyper

Vi tilbyr fire ulike typer undervisning: klasserom, auditorium, digitalt og studass-timer.

Klasserom

En gang per uke har vi undervisning i klasserom, hvor vi gjennomgår ukens bolk. Timene i klasserom varer i tre timer, og vi legger opp til at de som ønsker det kan følge undervisningen med egen datamaskin.

Det kan bli trangt i klasserommet, og i verste fall får ikke alle plass, så "først til mølla"-prinsippet praktiseres.

Auditorium

En gang per uke har vi undervisning i auditorium. Her gjennomgås ukens bolk - det er altså nøyaktig det samme som vises her som i timene i klasserom. Forskjellen er at vi her nesten holder dobbel fart, så disse timene er således myntet på dem som kan innholdet fra før, eller som bare vil få en kjapp innføring/oppfrisking.

Digitalt (Zoom)

En gang per uke kjører vi gjennom ukens bolk digitalt i Zoom. Denne undervisningsformen blir som regel mer monolog, men det er naturligvis anledning til å komme med spørsmål fortløpende i chatten. Gjennomførte forelesninger blir forsøksvis lagret på Youtube, slik at man kan se "reprise" så ofte man ønsker.

Her finner du siden for fagets Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCS_bPQT5C5KYmhPSHEFYenA.

Studass / leksehjelp

Hos studentassistentene er det fritt frem for å jobbe med de oppgavene du selv ønsker, og du kan få veiledning underveis.

Jørgen Brannstorph